TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về tạm nghỉ học và học lại sau Thực tập sư phạm và Thực tập nghề nghiệp

Mon, 17/09/2018, 08:46 GMT+7

Trích tài khoản sinh viên

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2018-2019. Sinh viên các ngành khóa 2016-2019 triển khai kế hoạch Thực tập sư phạm và Thực tập nghề nghiệp (từ ngày 24/09/2018 đến hết 04/11/2018). Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các lớp tín chỉ có sinh viên Thực hành sư phạm và Thực tập nghề nghiệp tạm nghỉ học để sinh viên tham gia Thực tập sư phạm và Thực tập nghề nghiệp từ ngày Từ ngày 24/9/2018 đến hết 04/11/2018 (theo kế hoạch của từng ngành)

 

Thời gian bắt đầu học lại các lớp tín chỉ sau thực tập từ ngày 05/11/2018.

 

1. Lịch học, phòng học: Giữ nguyên thời khóa biểu, phòng học (Như trước khi thực hành, thực tập)

2. Thời gian: Bắt đầu từ tuần tiếp theo (Sau khi kết thúc thực tập là 05/11/2018)

Sinh viên các lớp khóa 16 học lại cùng khóa 17: chủ động liên hệ giảng viên để có kế hoạch tự học và dự các bài kiểm tra thường xuyên, đảm bảo khối lượng kiến thức của học phần trong thời gian thực tập.

 

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo để Giảng viên giảng dạy các lớp học phần chưa kết thúc chương trình tiếp tục lên lớp và hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng Thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI