TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch dạy các lớp ngày thứ 6, 7 và Chủ nhật cho các lớp học lại, học bổ sung

Thu, 17/05/2018, 18:16 GMT+7

  Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí học lại, học bổ sung Tính đến 18h00, ngày 17/05/2018 (Thứ 5). Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo mở các lớp học phần ngày thứ 6,7 và Chủ nhật như sau:

  

Stt

Học phần

Mã học phần

Thời gian

Phòng

1

Giáo dục Thể chất 1

GDTC100.8

Cả ngày thứ 7

Sảnh Đa chức năng

Thầy Vương Văn Tuấn

0988692985

2

Giáo dục Quốc phòng - AN 1

GDQP100.15

Cả ngày thứ 7

Cả ngày chủ nhật

105B

3

Giáo dục hòa nhập lứa tuổi mầm non

GDMN534.6

Cả ngày thứ 7

301B

Cô Nguyễn Trung Hiếu

0978736162

4

Tiếng Anh 2

TANH200.16

Cả ngày thứ 7

Cả ngày chủ nhật

Gọi điện cho Cô Bùi Phi Yến để sắp xếp lịch học

SĐT 0984645365


Sinh viên và Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân.

 

Ghi chú: Tài khoản giảng viên báo "Lớp đang mở"" vẫn đi dạy bình thường.

 

Trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI