TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc thu tiền học phí, học lại, thi lại, thi cải thiện điểm

Tue, 12/06/2018, 08:43 GMT+7

Trích tài khoản sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên của trường có thể nộp tiền bổ sung vào tài khoản. Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo thu bổ sung học phí và các khoản kinh phí bổ sung như sau:

 

Thời gian thu:

Đợt 1: Từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 28/6/2018

Đợt 2: Từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (tầng 3, nhà A)

 

Lưu ý: Đối với sinh viên khóa 2015-2018

 

Để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp theo Qui chế đào tạo và Qui định của Nhà trường, sinh viên không được nợ các khoản đóng góp như: Học phí, học lại, thi lại...trên hệ thống cũng như các khoản có liên quan. Sinh viên cần phải thanh toán các khoản kinh phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

 

Phòng Kế hoạch Tài chính trân trọng thông báo./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI