TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc tạm dừng giảng dạy các lớp học phần ngày thứ 2 (13/8) học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Sun, 12/08/2018, 14:41 GMT+7

 Căn cứ qui chế đào tạo; Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí các lớp tín chỉ học kỳ 2 - Năm học 2017-2018, do số lượng sinh viên đăng kí chưa đủ số lượng để mở các lớp tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tạm dừng giảng dạy các lớp tín chỉ  ngày thứ 2 (13/8) cụ thể như sau:

 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

3

CĐSPTW

299.3786

GDMN346.1

12/08/2018

T2 - 303B (1, 2, 3, 4, 5)

Đinh Thị Hạnh (GDDB)

16

55

Lịch sử triết học

3

CĐSPTW

527.3765

GDCD533.1

12/08/2018

T2 - 101C (1, 2, 3, 4, 5)

Trần Thị Nhung (XHNV)

0

5

Công tác xã hội cá nhân

3

CĐSPTW

496.3985

CTXH230.1

13/08/2018

T2 - 301C (6, 7, 8, 9, 10)

Lê Thị Huyến (XHNV)

6

20

Chỉ huy và dàn dựng hát TT

2

CĐSPTW

12.3743

SPAN538.1

12/08/2018

T2 - 203C (1, 2, 3, 4, 5)

Nguyễn Quang Nhã (AN)

0

10

Lưu ý: Đối với các lớp học phần, không có thông báo của Phòng Quản lí Đào tạo (qua Điện thoại hoặc tin nhắn) giảng viên vẫn giảng dạy theo thời khóa biểu trên tài khoản cá nhân (cho dù tài khoản báo "Lớp chưa mở")

 

Đối với các lớp ngày tiếp theo, phòng QLĐT sẽ thông báo và gọi điện cho giảng viên vào các buổi chiều của ngày hôm trước.

 

Phòng Quản lí trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI