TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Fri, 24/08/2018, 16:51 GMT+7

Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2016-2019 và 2017-2020

  Căn cứ qui chế đào tạo; Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí các lớp tín chỉ học kỳ 1 - Năm học 2018-2019, do số lượng sinh viên đăng kí chưa đủ số lượng để mở các lớp tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo hủy các lớp tín chỉ cụ thể như sau:

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Mã lớp

Tên lớp ĐL

Thời gian và Phòng học

Giáo viên giảng dạy

SL Đăng ký

SL Tối đa

1

Giáo dục hòa nhập

2

97.3642

GDHN500.6

T7 - 104B (1, 2, 3, 4, 5)

Phạm Thuỳ Linh (GDDB)

24

55

2

Quan sát và đánh giá trong giáo dục mầm non

2

727.3795

GDMN523.7

T7 - 105B (1, 2, 3, 4, 5)

Vũ Hoàng Vân (GDMN)

24

55

3

Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán

2

760.3882

GDMN320.3

T5 - 304B (6, 7, 8, 9, 10)

Vũ Mạnh Điệp (CNTT)

22

50

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

69.3841

LLCT300.13

T4 - 401B (6, 7, 8, 9, 10)

Phạm Thị Kim Lan (CB)

12

55

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI