TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[Quan trọng] Thông báo về việc mở các lớp học phần học kỳ 2, năm học 2018-2019

Thu, 29/11/2018, 10:50 GMT+7

Trích tài khoản sinh viên

Theo chương trình đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo dự kiến mở các lớp học phần theo từng ngành sẽ học trong học kì II năm học 2018-2019.

Tên các học phần trong bảng được sắp xếp theo từng ngành và có thể điều chỉnh theo ý kiến các khoa.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí  các ngày thứ 4 và thứ 5 hằng tuần. Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12 thu tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7, CN). 

 

1. Thời gian đăng kí:

+ Đối với khóa: 2016-2019 và 2017-2020: từ ngày 10/12/2018 đến 21/12/2018.

+ Đối với khóa: 2018-2021: từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019

 

2. Thời gian học học kì II: 

 + Đối với khóa: 2016-2019 và 2017-2020: từ ngày 24/12/2018.

+ Đối với khóa: 2018-2021: từ ngày 21/01/2019

 

Thời gian thi lại học kì I năm học 2018-2019: Sinh viên theo dõi sát lịch thi trên tài khoản, sau khi có kết quả thi học kì I.

+ Đối với khóa: 2016-2019 và 2017-2020: từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019.

+ Đối với khóa: 2018-2021: từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

 

Lưu ý: 

1. Đối với các sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2016-2019 và 2017-2020 đang nợ môn, học lại, chưa học theo dõi danh mục các học phần ở các khóa để đăng kí bổ sung học bổ sung.

2. Các học phần học lại sinh viên phải đóng 100% học phí của môn đó.

 

Danh mục các học phần khóa 2016-2019 xem chi tiết tại đây

Danh mục các học phần khóa 2017-2020 xem chi tiết tại đây

Danh mục các học phần khóa 2018-2021 xem chi tiết tại đây

 

Hướng dẫn sinh viên khóa 2018-2021 đăng ký học phần xem chi tiết tại đây

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI