TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[CĐCQ 2015-2018] Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2016-2016

Wed, 24/08/2016, 11:00 GMT+7

 

Theo quy định về đào tạo tín chỉ, dựa trên số lượng đã đăng ký, phòng Quản lí Đào tạo Thông báo hủy các lớp tín chỉ sau do không đủ điều kiện sĩ số tối thiểu:

1.  Lớp GDMN320.5: Học phần PP cho trẻ làm quen với Toán (Sáng thứ 7 phòng 302B)

2.  Lớp GDMN219.3: Học phần PP khám phá MTXQ (Chiều thứ 4 phòng 405B)

3.  Lớp GDMN338.6:  Học phần Vệ sinh - Dinh dưỡng (Chiều thứ 7 phòng 507B)

4.  Lớp GDQP100.12; GDQP100.8: Học phần Giáo dục Quốc phòng - AN1 (Sáng thứ 4, P507B;  và Chiều Chủ nhật, P307B)

5.  Lớp LLCT300.9; LLCT300.10; LLCT300.15:  Học phần Tư tưởng HCM (Sáng CN,P103B; Sáng thứ 3, P303B và Chiều thứ 7, P303B)

 

Sinh viên thuộc các lớp học phần bị hủy, nếu có nhu cầu đăng ký vào các  lớp khác, liên hệ phòng Quản lí Đào tạo tầng 1 nhà A trước ngày 1/9/2016 để được đăng ký bổ sung lịch học.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI