TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỉ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5

Tue, 02/04/2019, 16:45 GMT+7

 Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019; căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỉ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

1. Dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương: không tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập từ thứ Bảy, ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai, ngày 15/4/2019.

2. Dịp kỉ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5: không tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập từ thứ Bảy, ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019.

Các lớp tín chỉ có kế hoạch giảng dạy vào các ngày nghỉ trên sẽ tổ chức giảng dạy và học tập bù vào cuối của lịch giảng dạy học phần.

Thông tin chi tiết liên quan, xin liên hệ trực tiếp với phòng Quản lí Đào tạo hoặc qua các số điện thoại: 02437562670, 0978132336 (Nguyễn Cao Đằng), 0986940433 (Trương Tiến Mạnh).

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI