TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na

Sat, 01/02/2020, 13:12 GMT+7

Dành cho toàn thể Giảng viên

 Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo:
1. Tạm ngừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập từ ngày 03 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 02 năm 2020. Viên chức, người lao động khối hành chính làm việc bình thường cho đến khi có thông báo mới.
2. Trong thời gian trên, Ban Giám hiệu đề nghị: 
- Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hạn chế đi lại nơi cư trú; cập nhật thường xuyên các thông báo chính thức từ Nhà trường; 
- Các Trường Mầm non thực hành, Trường thực nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thực hiện nghiêm túc và kịp thời các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; 
- Toàn thể công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;
- Ban Chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông báo kịp thời và thường xuyên liên lạc tới toàn thể học sinh, sinh viên./.
Trân trọng thông báo.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI