TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020

Wed, 30/10/2019, 10:55 GMT+7

Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Căn cứ quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020; Nhà trường đã điều chỉnh về qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ năm học 2019-2020. Giảng viên giảng dạy các lớp học phần các khóa 2017-2020, 2018-2021, 2019-2022 lưu ý Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ Nhóm ngành Đào tạo giáo viên (sư phạm) và nhóm ngành thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (ngoài sư phạm): Giảng viên lưu ý một số điều như sau:

 1. Lưu ý các điểm mới trong quy chế đào tạo, trong đó có xét điều kiện dự thi kết thúc học phần. Chỉ những sinh viên đạt cả 2 điều kiện sau mới được dự thi kết thúc học phần vào cuối kỳ:

- Đi học đủ tối thiểu 80% số tiết lên lớp, thể hiện qua điểm chuyên cần đạt từ 5,0 trở lên

- Có điểm trung bình cộng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 trở lên.

 

 2. Về việc Giảng viên nhập điểm thành phần cho sinh viên

- Điểm kiểm tra Thường xuyên: Tối thiểu 01 đầu điểm, tính hệ số 1

- Điểm kiểm tra Định kỳ: Tối thiểu 01 đầu điểm, tính hệ số 2

Giảng viên nhập điểm và phải gửi điểm thành phần để hệ thống xét điều kiện dự thi cho sinh viên. Nếu GV không gửi điểm thành phần thì hệ thống không xét điều kiện dự thi, khi lập Kế hoạch thi của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ không lọc được danh sách các sinh viên đủ điều kiện dự thi.

 

3.  Các Giảng viên giảng dạy các lớp học phần, nếu đã nhập điểm lên hệ thống trước khi thay đổi đầu điểm có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Xóa điểm đã nhập cũ để nhập lại điểm

+ Cung cấp mã lớp học phần, tên lớp học phần (phần chữ và phần số) để phòng Quản lí Đào tạo chuyển điểm sang điểm 

Lưu ý: Cung cấp thêm đầu điểm hệ số 1 và đầu điểm hệ số 2 (Ví dụ: Điểm thường xuyên 1 là hệ số 1; Điểm thường xuyên 2 là điểm Định kỳ 1, hệ số 2)

 

Xem chi tiết Quy định đào tạo NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Xem chi tiết Quy định đào tạo NHÓM NGÀNH THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI