TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[Khẩn] Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na

Fri, 14/02/2020, 11:35 GMT+7

 

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Cô-rô-na;

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học,

Căn cứ Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo:

1. Tạm ngừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập (trừ hoạt động giáo dục tại các trường Mầm non thực hành, trường thực nghiệm) từ ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2020. Viên chức, người lao động khối hành chính làm việc bình thường cho đến khi có thông báo mới.

2. Trong thời gian trên, đề nghị: giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hạn chế đi lại nơi cư trú; cập nhật thường xuyên thông báo chính thức từ Nhà trường.

3. Các trường Mầm non thực hành, trường thực nghiệm có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; khuyến khích phụ huynh không đưa trẻ đến trường (nếu có thể).

3. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Ban Chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông báo kịp thời và thường xuyên liên lạc tới toàn thể học sinh, sinh viên./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI