TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 30/05 đến 05/06/2022 (Tuần 15)

Fri, 27/05/2022, 14:31 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

                  Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 15: từ ngày 30/05 đến 05/06/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2 (30/05/2022)

Thứ 3 (31/05/2022)

Thứ 4 (01/06/2022)

Thứ 5 (02/06/2022)

Thứ 6 (03/06/2022)

Thứ 7 (04/06/2022)

 CN (05/06/2022)

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI