TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 25/04 đến 01/05/2022 (Tuần 10)

Fri, 22/04/2022, 14:26 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

       Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 10: từ ngày 25/04 đến 01/05/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2(25/04/2022)

Thứ 3(26/04/2022)

Thứ 4(27/04/2022)

Thứ 5(28/04/2022)

Thứ 6(29/04/2022)

Thứ 7(30/04/2022)

 CN (01/05/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI