TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 07/03 đến 13/03/2022 (Tuần 3)

Fri, 04/03/2022, 15:48 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

    Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 3: từ ngày 07/03 đến 13/03/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp :  

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2(07/03/2022)

Thứ 3(08/03/2022)

Thứ 4(09/03/2022)

Thứ 5(10/03/2022)

Thứ 6(11/03/2022)

Thứ 7(12/03/2022)

 CN (13/03/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI