TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động năm 2022

Fri, 29/04/2022, 15:33 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

    Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Nhà trường thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về lịch nghỉ ngày kỷ niệm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 như sau:

1. Kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 04 ngày: Từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022. Các lớp có lịch trùng với lịch nghỉ giảng viên chủ động bố trí dạy bù.

Thứ Tư, ngày 04/5/2022, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trở lại làm việc, học tập bình thường.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI