TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[Khẩn] Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na

Wed, 19/02/2020, 11:40 GMT+7

 Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo: Tạm ngừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 03 năm 2020. Viên chức, người lao động khối hành chính làm việc bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian trên, đề nghị:

- Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo; cập nhật thường xuyên thông báo chính thức từ Nhà trường; hạn chế đi lại nơi cư trú; có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Các trường Mầm non thực hành, trường thực nghiệm thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Giáo dục; có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Ban Chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông báo kịp thời và thường xuyên liên lạc tới toàn thể học sinh, sinh viên./.

Trân trọng.

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI