TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc Nhà trường cho một số lớp nghỉ giảng dạy và học tập để dành phòng học cho tổ chức thi khóa 2022

Thu, 02/02/2023, 11:37 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 17/02/2023 Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục sẽ sử dụng một số phòng phục vụ thi khóa 22

Vì vậy phòng QLĐT kính gửi các Thầy Cô danh sách phòng thi. Các Thầy Cô theo dõi danh sách phòng thi, buổi học nào trùng lịch học với lịch sử dụng phòng thi thì các Thầy Cô cho sinh viên nghỉ và tự bố trí dạy bù sau.

Chi tiết lịch sử dụng phòng để phục vụ thi xem Tại đây  

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI