TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp từ ngày 20/09 đến 22/09/2023 (Tuần 1)

Tue, 19/09/2023, 14:36 GMT+7

Dành cho toàn thể GV dạy kỳ 1 khóa 23

 Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếptừ ngày 20/09 đến 22/09/2023

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 4(20/09/2023)

Thứ 5(21/09/2023)

Thứ 6(22/09/2023)

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI