TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[QUAN TRỌNG] Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập sau đợt dịch bệnh vi rút Cô-rô-na (Covid-19)

Fri, 06/03/2020, 16:58 GMT+7

Dành cho toàn thể Giảng viên

Căn cứ Công văn số 64/CĐSPTW ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh Covid-19; 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo việc thực hiện trở lại hoạt động giảng dạy và học tập từ ngày 09/03/2020 (thứ 2) như sau:

 

1. Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đã thực hiện việc phòng, chống dịch cho toàn thể học sinh, sinh viên nghỉ học 5 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/03/2020) nên lịch giảng dạy trên Thời khóa biểu cá nhân giảng viên đã có sự thay đổi. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo để giảng viên được biết và thực hiện theo kế hoạch từ ngày 09/03/2020 (thứ 2)

 

2. Giảng viên theo dõi và thực hiện kế hoạch học tập trên Thời khóa biểu cá nhân

 

3. Một số môn đang trong thời gian điều chỉnh Kế hoạch học tập và Giảng dạy, nên chưa có Thời khóa biểu trên tài khoản cá nhân. Phòng Quản lí Đào tạo sẽ điều chỉnh tiếp đối với các học phần chưa học, giảng viên theo dõi và cập nhật vào các buổi sau.

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI