TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[KHẨN] Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 09/03 đến ngày 15/03)

Sat, 07/03/2020, 15:22 GMT+7

            Căn cứ Thông báo số 64/CĐSPTW ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh Covid-19; 

           Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp;

           Thực hiện chủ trương của Nhà nước và ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người học và phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong Nhà trường. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo: Tạm ngừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020. Viên chức, người lao động khối hành chính làm việc bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian trên, đề nghị:

- Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo; tuân thủ các khuyến cáo và quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19; cập nhật thường xuyên thông báo chính thức từ Nhà trường; hạn chế đi lại nơi cư trú; tụ tập đông người; có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Các trường Mầm non thực hành, trường thực nghiệm thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Giáo dục; có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Ban Chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông báo kịp thời và thường xuyên liên lạc tới toàn thể học sinh, sinh viên./.

Trong thời gian sớm nhất, sẽ gửi văn bản có dấu đỏ qua đường công văn.

           Trân trọng.

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI