TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

[Khẩn] Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na

Thu, 05/03/2020, 10:00 GMT+7

Dành cho toàn thể giảng viên

 Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

 
Căn cứ Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học,
 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo: Thực hiện trở lại các hoạt động giảng dạy và học tập từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 .
 Các trường Mầm non thực hành, trường thực nghiệm, Khối phổ thông dành cho người điếc thực hiện theo các chỉđạo, hướng dẫn của ngành Giáo dục.
 Để hoạt động giảng dạy và học tập diễn ra bình thường và an toàn, Hiệu trưởng đề nghị:
 - Toàn thể giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh teo jkhuyến cáo của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, Kế hoạch số 47/KH-CĐSPTW ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; cập nhật thường xuyên thông báo chính thức từ Nhà trường; hạn chế đi lại nơi cư trú; có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
 - Ban Chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập thông báo kịp thời và thường xuyên liên lạc tới toàn thể học sinh, sinh viên./.
 Trân trọng.
Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI