TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Tạm dừng giảng dạy các lớp cao đẳng chính quy khoá 2020 - 2023

Thu, 09/09/2021, 08:49 GMT+7

Dành cho giảng viên đang dạy các lớp khoá 2020 - 2023

 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc tạm dừng giảng dạy các lớp khoá 2020 - 2023 thuộc ngành sư phạm để thực hiện chương trình học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh bên Đại học Quốc gia

Thời gian bắt đầu: 13/9 đến 26/9

Trong thời gian này, kính đề nghị giảng viên lưu ý tạm dừng việc giảng dạy cho tới khi sinh viên quay trở lại và bắt đầu học từ 27/9.

Lịch học và giảng dạy các lớp khoá 2019 - 2022 thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng thông báo.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI